Produkter og ydelser hos DAKITEK​

 • ​Lovpligtige kvartals- eller halvårlige eftersyn af automatik for damp- og hedtvandskedler.
 • Rensning af ild- og vandsiden på alle typer kedelanlæg.
 • Klargøring af dampkedler til besigtigelse og trykprøvning af inspektionsorganer.
 • Udsyring.
 • Rens af vekslere, røggaskølere mv.
 • Kedelpasning.
 • Reparation af trykbærende udstyr.
 • Renovering af sikkerhedsventiler.
 • Renovering og nybyg af indmuring i kedler.
 • Salg og renovering af diverse ventiler, pakninger, kedler m.v.
 • Installation af nyanlæg.
 • Smede og vvs.
 • Rengøring af maskiner, ventilationsanlæg mv.
 • Rådgivning.

Vi fortaget også rensning af rørbundter i varmevekslere, røggasvekslere på varmeværker mv., samt udsyring og rensning af f.eks. kondensatorer i køleanlæg.​​​

​​Firma​

​DAKITEK ApS

CVR: 31175364

​Kontakt

Tlf: 75 56 93 60 / 20 24 88 11

Mail: info@dakitek.dk​​