Kvalitetssikring af vores arbejde

DAKITEK blev som en af de første virksomheder i Danmark, certificeret som sagkyndig virksomhed i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007. Vi blev recertificeret i 2013, hvor vores kvalitetssystem for brændereftersyn blev godkendt som en del af vores ISO 9001.


Certificeringen giver blandt andet ret til at foretage lovpligtige eftersyn af det særlige kontrol- og sikkerhedsudstyr, der monteres på kedelanlæg med tilladelse til drift uden stadig overvågning i op til 24 - hhv. 72 timer.

Primo 2014 blev DAKITEK godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, til at foretage service og indregulering af større gasbrændere.​

DAKITEK har i forbindelse med certificeringen valgt at lægge alle hovedaktiviteter ind under ordningen for derved at opnå en højere grad af ensartethed og kvalitet i arbejdet.

Autorisationer

DAKITEK blev i marts 2010 autoriseret servicepartner til AB&CO TT Boilers, hvilket på vegne af AB&CO giver os tilladelse til at udføre servicearbejde på TT Boilers industrikedler i Danmark. 


Vi gør opmærksom på, at afregningen herfor sker direkte mellem bruger af kedlen og AB&CO

​Firma​

​DAKITEK ApS

CVR: 31175364

​Adresse

Rødtjørnevej 7

7000 Fredericia

​​Kontakt

Tlf: 75 56 93 60 / 20 24 88 11

Mail: info@dakitek.dk